Get Adobe Flash player

Wyceny usług kolportażowych.

Wycena kolportażu druków bezadresowych (ulotek reklamowych)

rozdawanych przechodniom w wybranych punktach miasta.

Wycena stworzona dla naszego klienta:
_______________________________________

Wytyczne:
Budżet: 50.000 PLN
Zasięg: ok. 10 największych polskich miast
Target: studenci
Lokalizacje: największe skupiska studentów (uczelnie wyższe/akademiki)
Start: początek października
Ulotka: format A5, ok. 10g.
Ilość ulotek: proszę dopasować do budżetu
Ilość osób dystrybuujących: jw.

_______________________________________

Przy akcji kolportażu ulicznego formą rozliczenia
jest godzina pracy wynajętego pracownika. Szczegóły
znajdują się w cenniku usług.
 
16pln netto +3,52pln podatek
czyli 19,58 brutto za godzinę pracy
naszego pracownika.
 
Kolportaż uliczny będzie przeprowadzany
w zdefiniowanych przez Państwa punktach,
w wybranych godzinach ulotki będą wręczane
przechodniom.
 
Pracując 8 godzin dziennie w często uczęszczanym miejscu
drukonosz jest w stanie rozdać od 2000 do 6000 sztuk.
W strategicznych punktach gdzie przepływ ludzi jest
największy od 5000sztuk do 15000sztuk. Są to orientacyjne
ilości, wiele zależy od danej lokalizacji.
 
Średnia ilość przy kolportażu pod szkołami wyższymi będzie wynosiła
około 3500 sztuk ulotki dziennie na jednego pracownika. Jest to ilość
jaką jest w stanie rozdać człowiek poparta wcześniejszymi doświadczeniami
przy akcjach kolportażu ulicznego.
 
Jeżeli za odnośnik przyjmiemy budżet. 50k pln
a koszty to 19,52pln za godzinę pracy pracownika.
To odpowiednio otrzymujemy 2561 roboczo godzin.
Zakładając 8 godzinny dzień pracy.
 
2561 godzin podzielić przez 8 otrzymujemy 320 dni roboczych
dla wynajętych pracowników. Przy zatrudnieniu jednego dnia 16 drukonoszy
320 dni podzielić na 16 = 20dni roboczych na finalizację całego zlecenia.
Oczywiście wszystkie szczegóły są do ustalenia.
 
Przy założeniu że jednego dnia pracuje 16 drukonoszy
np. w dwóch różnych lokalizacjach ilość ulotek jakie są w stanie rozdać
wynosi około 56000 sztuk. Przy średniej ilości 3500sztuk rozdanej przez jednego pracownika. 
Czyli łączna ilość jaką będziemy w stanie wręczyć to około 896 000 sztuk reklamy.
 To bardzo duża ilość i konwersja z targetowanej reklamy powinna być oscylować 
od 2% do 7% w zależności od tego jak oferta jest skonstruowana.
 
Nie wliczałem kosztu druku przy tym przeliczeniu. Cena jaką może Pan
wynegocjować przy nakładzie powyżej 500 000 sztuk ulotki prawdopodobnie 
wyniesie 1,8 grosza (przy proponowanym formacie i gramaturze) 
za sztukę czyli 500 000 X 0,018pln = 9000pln netto + 1980pln podatek VAT. 
Za druk ulotek reklamowych zapłaci Pan około 11000pln brutto.
 
Czyli faktyczny budżet jaki przeznaczy Pan na kolportaż 
pół miliona sztuk ulotki to 39 000pln. 
Przy tym założeniu mamy 10 miast czyli 50000sztuk 
wręczamy w danych lokalizacjach. 
Jak wcześniej napisałem bezpieczna granica jaką 
jest w stanie średnio wręczyć drukonosz przy 8 godzinach pracy to około 3500sztuk. 
Czyli jedna osoba przeznaczyłaby na kolportaż 14,2 dnia aby rozdać samemu 50000sztuk.
 Wynajmując 14 drukonoszy kolportaż w danej miejscowości finalizujemy 
jednego dnia i to oczywiście Panu proponuję.
 
14 drukonoszy pracuje 8h w danej miejscowości w wybranych przez Pana punktach. 
14drukonoszy X 8h pracy X 19,58 brutto za godzinę pracy = 2192,96 brutto za
kolportaż 50 000 sztuk ulotki do ręki. Kolportaż jest zrealizowany jednego dnia.
 
Przy 10 niajwiększych miastach 2192,96pln X 10 = 21929,6pln brutto
za kolportaż w 10 miastach łącznej ilości 500 000 sztuk. Do tego należy
doliczyć koszty logistyki około 300pln dziennie (dwa auta typu bus + auto
osobowe kontrolera koordynatora) Opłaty w parkometrach...
Oraz koszty noclegów w danej miejscowości
zazwyczaj najtańsze zakwaterowanie to koszt od 40 pln za osobę.
Czyli 40pln X 14 = 560pln
 
Łącznie praca pracowników = 21929,6pln brutto
Logistyka 10dni x 300pln = 3000pln brutto
Zakwaterowanie 10dni x 40pln za osobę x 14 osób = 5600pln brutto
 
Łączne szacunkowe koszty dla Państwa:
30529,6 pln brutto
 
Koszty druku około 11000 pln brutto
 
Koszt sumaryczny = 41529,6 pln
 
Przy każdej akcji kolportażowej dostępny jest koordynator który
czuwa nad prawidłowym przebiegiem realizacji zlecenia
 
Mam nadzieję że dobrnął Pan do końca zależy mi na tym aby wszystko
było jasne i wyjaśnione w możliwie największych detalach.
 
Pozostaje wiele pytań. Odnośnie koordynacji i dystrybucji
Zawarte informacje powinny dać pogląd na specyfikację
Kolportażu prowadzonego przez naszą firmę.
 
Serdecznie Pozdrawiam!
Koordynator dystrybucji:
Marcin Kryński
MAIL:marcin@drukonosz.pl
GSM :+48 506 999 848
www.drukonosz.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

statystyka