Kontrola

Kontrola

Honorujemy zasadę “triple check” co oznacza że każdy kolportaż do skrzynek pocztowych jest weryfikowany trzykrotnie. 

Pierwsza faza kontroli dystrybucji następuje jeszcze w trakcie pracy drukonoszy. Koordynator sprawdza podczas procesu roznoszenia ulotek czy wszyscy drukonosze doręczają materiał reklamowy zgodnie ze wszystkimi dyspozycjami klienta.

Druga faza bezpośrednio po zakończeniu dystrybucji na danym obszarze.

Podczas tej fazy zbierane są wszelkie informacje od wszystkich drukonoszy odnośnie miejsc do których nie udało się dotrzeć.  Np. Ochrona nie wpuściła pracowników na osiedle. Sporządzany jest raport miejsc do których materiał reklamowy nie został doręczony.  Kontroler sprawdza losowo 20 punktów w różnych lokalizacjach obszaru doręczeń. Jeżeli wyniki wewnętrznej kontroli wynoszą 100% docieralności. Przechodzimy do kolejnego etapu.

Trzecia Faza koordynator umawia się na kontrolę wspólną z państwa przedstawicielem.

Kontrola kolportażu przebiega w sposób następujący.  Państwa przedstawiciel wybiera punkty które należy skontrolować.  Bez żadnych sugestii z naszej strony.  Przedstawiciel naszej oraz Państwa firmy sprawdza jakość doręczenia materiałów reklamowych wszystkie wnioski oraz adresy które zostały skontrolowane wpisywane są do raportu.  W przypadku zleceń powyżej 10000 sztuk kolportowanych materiałów reklamowych zapewniamy samochód osobowy.

Każdy z naszych klientów ma możliwość skontrolowania jakości dystrybucji bezpośrednio po wykonaniu zlecenia. W tym celu wybieramy losowo 20 punktów kontroli przy nakładzie 10000 sztuk kolportowanych materiałów.  Za wynik pozytywny uznajemy docieralność na poziomie 95%. Poziom docieralności ulotek do skrzynek pocztowych osiąga zazwyczaj przedział 95% – 99% pokrycia obszaru.

Możliwe są również inne scenariusze kontroli naprzykład telefoniczna ankieta.

Istnieje także możliwość wyposażenia naszych pracowników w nadajniki systemu lokalizacji GPS. Dzięki temu na bieżąco będziecie Państwo mogli zweryfikować w jaki sposób i z jaką szybkością przebiega dystrybucja.

Prowadzimy również usługi audytorskie kolportażu. Jeżeli skorzystaliście Państwo z innej firmy kolporterskiej i chcielibyście przeprowadzić audyt jej pracy. Możemy oddelegować kontrolerów którzy sprawdzą jak przebiegła dystrybucja.